Příspěvky

Měsíční report 02/2019

Obrázek
Přestože sotva skončil únor, za okny už je jaro a spolu s ním se pomalu začíná blížit období, ve kterém dochází v nezávislém cashflow k největším pohybům. Ale ještě než tato doba přijde, je čas po dlouhé době napsat report k měsíci, který nedosáhl našeho projektovaného cíle - a tím byl únor. Nezávislé cashflow
Naštěstí je třeba říct, že únorové nezávislé cashflow sice nepřekročilo cíl, ale v tomto případě jde jen o krátkodobý plán nastavený s ohledem na očekávání z letošního roku. A protože se nám v minulých letech dařilo nadmíru úspěšně, máme pořád bezpečnou zálohu nad dlouhodobým cílem. Za prudkým poklesem nezávislého cashflow nelze hledat jednu příčinu, byť hlavním důvodem jsou asi dopady rebalance portfolia v uplynulém roce. Řada nových a posílených pozic je v evropských titulech, které vyplácejí dividendu ročně zhruba okolo poloviny roku. Tím pádem si ještě musíme počkat, až se promítnou i do nezávislého cashflow.

Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu (při sro…

Měsíční report 01/2019

Obrázek
Leden je za námi a projekt finanční nezávislosti vstupuje do svého pátého roku. Aby vše začalo na pozitivní notě, i nezávislé cashflow během tohoto měsíce zaznamenalo absolutní rekord a výrazně povyrostlo. Naneštěstí jde o jednorázovou shodu (pozitivních) okolností, takže následující měsíce nebudou tak veselé, ale s tím je prostě potřeba počítat. Nezávislé cashflow
Jak už bylo řečeno, v lednu nezávislé cashflow povyskočilo na nový rekord a to zhruba na úroveň, kterou jsme modelovali pro závěr roku 2021. Náš růst je tak mnohem rychlejší, což je ale zapříčiněno i o něco vyššími než plánovanými investicemi. Na druhou stranu, tento rekord bude asi po nějakou dobu existovat, protože jej ovlivnilo několik jednorázových vlivů: šlo o měsíc, do kterého se naposledy započítávaly dividendy hned z několika z již prodaných pozic a ve kterém navíc i o něco oslabila česká koruna.

Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu (při srovnání s červencem 2018) v pohybu, klesající podíl zazna…

Nezávislé cashflow: rok 4

Obrázek
Rok 2018 byl čtvrtým rokem naší cesty za dosažením finanční nezávislosti. Na ni jsme si vytyčili patnáct let, jsme tak pořád v první třetině. A nutno říct, že se nám prozatím daří, až na výjimky se držíme jak nad dlouhodobými, tak krátkodobými cíli. Ani rok 2018 v tom nebyl výjimkou. To je dvojnásob důležité, když uvážíme, že zejména v posledních letech cesty budou velkou roli v nárůstu nezávislého cashflow hrát reinvestice. Letos k pozitivními výsledku přišpělo i několik jednorázových pozitivních událostí a zejména poměrně slabá česká koruna.

Události krok po kroku Na podrobnější popis jednotlivých událostí tohoto roku se jako vždy můžete podívat v jednotlivých měsíčních reportech. Rok 2018 byl ve znamení velkých fluktuací, trhy po delším období stagnace mnohem víc ovládal sentiment, a tak růst či pokles o procento a víc za den nebyl zdaleka výjimkou. Pro nás hrála zejména česká koruna - ta sice na současných slabých úrovních prodražuje nákupy nových pozic, ale na druhou stranu pomá…

Měsíční report 12/2018

Obrázek
Rok 2018 už je minulostí a s ním i čtvrtý rok našeho projektu finanční nezávilosti. Na hodnocení bude dost času v ročním shrnutí, v pravidelném reportu se zaměříme na krátkodobější události. Nezávislé cashflow
V prosinci nezávislé cashflow opravdu jen mírně stoupnulo oproti minulému měsíci a dosáhlo na náš čtvrtý nejlepší výsledek. Oproti tomu vyhlazené 12měsíční nezávislé cashflow mírně pokleslo, ale z toho si velkou hlavu neděláme, nejde o velkou změnu (a hodnota se i tak drží nad říjnovým výsledkem).

Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu stabilní (při srovnání s červnem 2018), výraznější pokles zaznamenaly jen REIT a úroky z P2P sítí - obojí je pro nás pozitivní zprávou, protože se snažíme o diverzifikaci prostředků z těchto oblastí (byť u REIT máme velmi pozitivní výhled, jen jsme v nich aktuálně alokováni o něco více než bychom chtěli).


Investice Přestože prosinec nabízel řadu příležitostí k nákupu se slevou, rozhodli jsme se trochu vyčkávat (viz Úvahy). Nakon…

Měsíční report 11/2018

Obrázek
Jak už to bývá, po předchozím rušném měsíci přišel klidnější. Zároveň jsme se v listopadu i odrazili ode dna nezávislého cashflow a vypadá to, že rok skončí z hlediska našeho snažení v pozitivním duchu. Nezávislé cashflow
V listopadu jsme po dvou měsíčních poklesech v nezávislém casflow opět zaznamenali růst. Aktuální hodnoty jsou ještě výrazně pod rekordními úrověmi z letních měsíců. Na druhou stranu ale dává současný vývoj (a krátkodobý výhled) slušný základ pro to, abychom během pár měsíců zaznamenali i nové rekordy. 12měsíční vyhlazené cashflow pokračuje v mírném nárůstu a už je bezpečně nad třetinou našeho dlouhododobého cíle.

Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu stabilní (při srovnání s květnem 2018), výraznější pokles zaznamenaly jen úroky z P2P sítí - to je spojeno se stahováním prostředků ze Zonky a zejména poklesem úroků na Mintosu.Investice Tento měsíc jsme si z pohledu akciových investic jen lehce zaspekulovali s nákupem akcií O2. Akcie kvůli oznámené…

Měsíční report 10/2018

Obrázek
Říjen byl po nějaké době opět investičně rušným měsícem. Trhy slušně kolísaly, respektive spíše klesaly, což otevřelo hned několik příležitostí k investicím do společností, které dlouhodobě sledujeme. Zároveň jsme ale situace využili i k přeskupení pozic našeho portfolia a prodeji některých, u kterých nevidíme další potenciál. Nezávislé cashflow
Oproti minulému měsíci nezávislé cashflow opět mírně pokleslo, ale věříme, že už půjde o lokální minimum v jeho vývoji. V listopadu totiž takřka jistě nezávislé cashflow mírně poroste a spolu s investicemi realizovanými během října by měl i znovu naskočit růstový trend. 12měsíční vyhlazené cashflow naopak mírně poskočilo, což dokazuje, že pokles je především důsledkem krátkodobých vlivů.

Rozložení nezávislého cashflow je ve většině kategorií střednědobě stabilizované (při srovnání s dubnem 2018), na významu ale získaly evropské akcie (mimo ETF), které poskočily z dubnových 9 % na 16 % - a to na úkor podílu akciových ETF a P2P půjček, ty spadl…

Úvahy #1: Index jako zachránce aktivního investování?

Obrázek
O tom, že aktivně řízené investování - pro drobné investory jako jsme my reprezentované zejména aktivně řízenými podílovými fondy (ale i vlastním výběrem jednotlivých akcií) - nezažívá úplně zlaté časy, víme asi všichni, kdo se o investování zajímáme. 
Jeden z mnoha grafů ukazujících na rostoucí popularitu pasivního investování (často na úkor aktivního) - růst ETF a podílových fondů po očištění o růst trhu - zdroj: Morningstar
Základní teze proti aktivnímu řízení investic je jednoduchá: Lidé podléhají emocím a kognitivním zkreslením, díky kterým nejsou schopni adekvátně vyhodnotit stávající situaci i pravděpodobnosti spojené s budoucím vývojem. Díky tomu má většina aktivně řízených fondů (portfolií) problém s překonáváním benchmarku, obvykle daného nějakým jednoduchým indexem. Pokud je tomu tak, proč nesnížit riziko a neušetřit za lidskou práci - a nekoupit samotný index? A s nástupem ETF i konkurence mezi nimi nákladovost správy takové strategie padá prakticky k nule.
Budoucnost ale …