Příspěvky

Měsíční report 04/2019

Obrázek
Během dubna naše nezávislé cashflow mírně pokleslo, ovšem to je spíše náznak postupné stabilizace, než výraznějšího propadu. Navíc věříme, že během několika měsíců se v něm projeví naše nové investice (Avast, Danone,...) a posílení těch stávajících, takže obrázek bude o něco veselejší.

Nezávislé cashflow
Nezávislé cashflow se drží pod nastaveným cílem, ale rozdíl nevnímáme jako nijak zásadní. Možná jsme k začátku roku zvolili příliš výraznou úpravu základní úrovně (viz skok z cíle v prosinci 2018 na cíl v lednu 2019), ale věříme, že se k cíli v průběhu roku postupně dopracujeme.

Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu (při srovnání s říjnem 2018) v pohybu.  Výrazněji poklesl podíl výnosů z REIT (z 29 % na 22 %) a evropských akcií (z 16 % na 13 %) a to zejména ve prospěch dalších amerických akcií (mimo REIT; z 12 % na 19 %) a akciových ETC (z 3 % na 8 %). Z našeho pohledu jde spíše o vyhlazování extrémů (REIT), u evropských akcií navíc probíhala větší proměna portfoli…

Měsíční report 03/2019

Obrázek
První čtvrtlení roku 2019 je za námi a naše nezávislé cashflow pokračuje v poměrně velké oscilaci, kterou už nějakou dobu nepamatujeme. A je jasné, že v tom bude pokračovat ještě pár dalších měsíců. Nezávislé cashflow
Nezávislé cashflow se nadále drží pod nastaveným cílem, což už jsme poměrně dlouho v našem projektu nezažili. Na druhou stranu nás to zbytečně netrápí, je jasné, že nelze cíle neustále překonávat. To by totiž znamenalo, že byly nastaveny příliš měkce. Víc uvidíme během léta, až se do nezávislého cashflow promítnou všechny realizované investice.

Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu (při srovnání se zářím 2018) v pohybu, spíš meziměsíčně nám (kvůli výkupům na Mintosu) vyskočily příjmy z P2P půjček, ale to by se mělo srovnat už během dubna. Dlouhodobější efektem je pokles podílu výnosů REIT a to zejména ve prospěch dalších amerických akcií (mimo REIT). To je z našeho pohledu pozitivní výsledek - byť jsou REIT z hlediska dividend velmi atraktivní, v minu…

Měsíční report 02/2019

Obrázek
Přestože sotva skončil únor, za okny už je jaro a spolu s ním se pomalu začíná blížit období, ve kterém dochází v nezávislém cashflow k největším pohybům. Ale ještě než tato doba přijde, je čas po dlouhé době napsat report k měsíci, který nedosáhl našeho projektovaného cíle - a tím byl únor. Nezávislé cashflow
Naštěstí je třeba říct, že únorové nezávislé cashflow sice nepřekročilo cíl, ale v tomto případě jde jen o krátkodobý plán nastavený s ohledem na očekávání z letošního roku. A protože se nám v minulých letech dařilo nadmíru úspěšně, máme pořád bezpečnou zálohu nad dlouhodobým cílem. Za prudkým poklesem nezávislého cashflow nelze hledat jednu příčinu, byť hlavním důvodem jsou asi dopady rebalance portfolia v uplynulém roce. Řada nových a posílených pozic je v evropských titulech, které vyplácejí dividendu ročně zhruba okolo poloviny roku. Tím pádem si ještě musíme počkat, až se promítnou i do nezávislého cashflow.

Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu (při sro…

Měsíční report 01/2019

Obrázek
Leden je za námi a projekt finanční nezávislosti vstupuje do svého pátého roku. Aby vše začalo na pozitivní notě, i nezávislé cashflow během tohoto měsíce zaznamenalo absolutní rekord a výrazně povyrostlo. Naneštěstí jde o jednorázovou shodu (pozitivních) okolností, takže následující měsíce nebudou tak veselé, ale s tím je prostě potřeba počítat. Nezávislé cashflow
Jak už bylo řečeno, v lednu nezávislé cashflow povyskočilo na nový rekord a to zhruba na úroveň, kterou jsme modelovali pro závěr roku 2021. Náš růst je tak mnohem rychlejší, což je ale zapříčiněno i o něco vyššími než plánovanými investicemi. Na druhou stranu, tento rekord bude asi po nějakou dobu existovat, protože jej ovlivnilo několik jednorázových vlivů: šlo o měsíc, do kterého se naposledy započítávaly dividendy hned z několika z již prodaných pozic a ve kterém navíc i o něco oslabila česká koruna.

Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu (při srovnání s červencem 2018) v pohybu, klesající podíl zazna…

Nezávislé cashflow: rok 4

Obrázek
Rok 2018 byl čtvrtým rokem naší cesty za dosažením finanční nezávislosti. Na ni jsme si vytyčili patnáct let, jsme tak pořád v první třetině. A nutno říct, že se nám prozatím daří, až na výjimky se držíme jak nad dlouhodobými, tak krátkodobými cíli. Ani rok 2018 v tom nebyl výjimkou. To je dvojnásob důležité, když uvážíme, že zejména v posledních letech cesty budou velkou roli v nárůstu nezávislého cashflow hrát reinvestice. Letos k pozitivními výsledku přišpělo i několik jednorázových pozitivních událostí a zejména poměrně slabá česká koruna.

Události krok po kroku Na podrobnější popis jednotlivých událostí tohoto roku se jako vždy můžete podívat v jednotlivých měsíčních reportech. Rok 2018 byl ve znamení velkých fluktuací, trhy po delším období stagnace mnohem víc ovládal sentiment, a tak růst či pokles o procento a víc za den nebyl zdaleka výjimkou. Pro nás hrála zejména česká koruna - ta sice na současných slabých úrovních prodražuje nákupy nových pozic, ale na druhou stranu pomá…

Měsíční report 12/2018

Obrázek
Rok 2018 už je minulostí a s ním i čtvrtý rok našeho projektu finanční nezávilosti. Na hodnocení bude dost času v ročním shrnutí, v pravidelném reportu se zaměříme na krátkodobější události. Nezávislé cashflow
V prosinci nezávislé cashflow opravdu jen mírně stoupnulo oproti minulému měsíci a dosáhlo na náš čtvrtý nejlepší výsledek. Oproti tomu vyhlazené 12měsíční nezávislé cashflow mírně pokleslo, ale z toho si velkou hlavu neděláme, nejde o velkou změnu (a hodnota se i tak drží nad říjnovým výsledkem).

Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu stabilní (při srovnání s červnem 2018), výraznější pokles zaznamenaly jen REIT a úroky z P2P sítí - obojí je pro nás pozitivní zprávou, protože se snažíme o diverzifikaci prostředků z těchto oblastí (byť u REIT máme velmi pozitivní výhled, jen jsme v nich aktuálně alokováni o něco více než bychom chtěli).


Investice Přestože prosinec nabízel řadu příležitostí k nákupu se slevou, rozhodli jsme se trochu vyčkávat (viz Úvahy). Nakon…

Měsíční report 11/2018

Obrázek
Jak už to bývá, po předchozím rušném měsíci přišel klidnější. Zároveň jsme se v listopadu i odrazili ode dna nezávislého cashflow a vypadá to, že rok skončí z hlediska našeho snažení v pozitivním duchu. Nezávislé cashflow
V listopadu jsme po dvou měsíčních poklesech v nezávislém casflow opět zaznamenali růst. Aktuální hodnoty jsou ještě výrazně pod rekordními úrověmi z letních měsíců. Na druhou stranu ale dává současný vývoj (a krátkodobý výhled) slušný základ pro to, abychom během pár měsíců zaznamenali i nové rekordy. 12měsíční vyhlazené cashflow pokračuje v mírném nárůstu a už je bezpečně nad třetinou našeho dlouhododobého cíle.

Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu stabilní (při srovnání s květnem 2018), výraznější pokles zaznamenaly jen úroky z P2P sítí - to je spojeno se stahováním prostředků ze Zonky a zejména poklesem úroků na Mintosu.Investice Tento měsíc jsme si z pohledu akciových investic jen lehce zaspekulovali s nákupem akcií O2. Akcie kvůli oznámené…