Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2018

Měsíční report 11/2018

Jak už to bývá, po předchozím rušném měsíci přišel klidnější. Zároveň jsme se v listopadu i odrazili ode dna nezávislého cashflow a vypadá to, že rok skončí z hlediska našeho snažení v pozitivním duchu. Nezávislé cashflow V listopadu jsme po dvou měsíčních poklesech v nezávislém casflow opět zaznamenali růst. Aktuální hodnoty jsou ještě výrazně pod rekordními úrověmi z letních měsíců. Na druhou stranu ale dává současný vývoj (a krátkodobý výhled) slušný základ pro to, abychom během pár měsíců zaznamenali i nové rekordy. 12měsíční vyhlazené cashflow pokračuje v mírném nárůstu a už je bezpečně nad třetinou našeho dlouhododobého cíle. Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu stabilní (při srovnání s květnem 2018), výraznější pokles zaznamenaly jen úroky z P2P sítí - to je spojeno se stahováním prostředků ze Zonky a zejména poklesem úroků na Mintosu. Investice Tento měsíc jsme si z pohledu akciových investic

Měsíční report 10/2018

Říjen byl po nějaké době opět investičně rušným měsícem. Trhy slušně kolísaly, respektive spíše klesaly, což otevřelo hned několik příležitostí k investicím do společností, které dlouhodobě sledujeme. Zároveň jsme ale situace využili i k přeskupení pozic našeho portfolia a prodeji některých, u kterých nevidíme další potenciál. Nezávislé cashflow Oproti minulému měsíci nezávislé cashflow opět mírně pokleslo, ale věříme, že už půjde o lokální minimum v jeho vývoji. V listopadu totiž takřka jistě nezávislé cashflow mírně poroste a spolu s investicemi realizovanými během října by měl i znovu naskočit růstový trend. 12měsíční vyhlazené cashflow naopak mírně poskočilo, což dokazuje, že pokles je především důsledkem krátkodobých vlivů. Rozložení nezávislého cashflow je ve většině kategorií střednědobě stabilizované (při srovnání s dubnem 2018), na významu ale získaly evropské akcie (mimo ETF), které poskočily z dubnových 9 % na 16 % - a to na úkor

Úvahy #1: Index jako zachránce aktivního investování?

O tom, že aktivně řízené investování - pro drobné investory jako jsme my reprezentované zejména aktivně řízenými podílovými fondy (ale i vlastním výběrem jednotlivých akcií) - nezažívá úplně zlaté časy, víme asi všichni, kdo se o investování zajímáme.  Jeden z mnoha grafů ukazujících na rostoucí popularitu pasivního investování (často na úkor aktivního) - růst ETF a podílových fondů po očištění o růst trhu - zdroj: Morningstar Základní teze proti aktivnímu řízení investic je jednoduchá: Lidé podléhají emocím a kognitivním zkreslením, díky kterým nejsou schopni adekvátně vyhodnotit stávající situaci i pravděpodobnosti spojené s budoucím vývojem. Díky tomu má většina aktivně řízených fondů (portfolií) problém s překonáváním benchmarku, obvykle daného nějakým jednoduchým indexem. Pokud je tomu tak, proč nesnížit riziko a neušetřit za lidskou práci - a nekoupit samotný index? A s nástupem ETF i konkurence mezi nimi nákladovost správy takové strategie padá prakticky k nule.

Měsíční report 09/2018

V září přišel očekávaný propad nezávislého cashflow po třech nadprůměrných měsících. S ohledem na to, že jsme stále vysoce nad cílem, tak nás to zásadně netrápí. Navíc víme, že zdrojem předchozích maxim byly spíše jednorázové pozitivní události, na které se samozřejmě nejde dlouhodobě spoléhat. Nezávislé cashflow Oproti základnímu nezávislému cashflow, které se propadlo, se jeho vyhlazená hodnota drží na vysokých úrovních, což je dobrá zpráva. Vyhlazené 12měsíční nezávislé cashflow totiž částečně odfiltrovává jednorázové vlivy, které stály za minulými rekordy, a je tak přeci jen věrnějším ukazatelem situace. Rozložení nezávislého cashflow je střednědobě stabilizované (při srovnání s březnem 2018). Za zmínku stojí zejména výrazný propad podílů úroků z P2P půjček (viz úvahy), dále se snížil i podíl cashflow z českých akcií, obojí zejména ve prospěch REIT. Investice Září bylo po investiční stránce opět někde na průměru. V jeho

Měsíční report 08/2018

Srpen navázal na předchozí dva měsíce a přinesl nezávislé cashflow prakticky na úrovni nedávných rekordů. To se sice dočasná záležitost, protože se příští měsíce nezávislé cashflow o něco propadne, ale stále se pohybujeme nad cílem - který je navíc pro celý letošní rok už dopředu splněn (díky přeplnění cílů v předchozích měsících a rozpočítání nezávislého cashflow na další měsíce). Nezávislé cashflow Nezávislé cashflow se drží zhruba na rekordních úrovních, které jsou vysoko nad našimi cíli, což nám samozřejmě dělá radost. Rozložení nezávislého cashflow je střednědobě stabilizované (při srovnání s únorem 2018). Mírně se snížil podíl nezávislého cashflow z českých akcií a P2P půjček, naopak narostl u amerických akcií, REIT a akciových ETF. To je stejné jako v minulém měsíci. Investice Srpen byl investičně průměrný, o něco jsme posílili pozice v Avastu a Monetě, které se v průběhu měsíce nacházeli z našeho pohledu na zajímavých úr

Měsíční report 07/2018

V červenci jsme navázali na naše rekordní nezávislé cashflow a celkový výsledek byl dokonce o pár korun lepší. Jak už jsme psali dříve, rekordní výsledky jsou způsobeny zejména jednorázovými vlivy (byť ty už přestávají být v tomto měsíci aktuální) a hlavně směnným kurzem koruny, který je na poměrně slabé úrovni vůči dolaru i euru. Nezávislé cashflow Nezávislé cashflow se drží (i ve své vyhlazené 12měsíční podobě) poměrně vysoko nad našimi letošními cíli. Pokud se podíváme na naše původní plány, tak jde o úroveň, kterou jsme plánovali dosahovat až zhruba za dva roky - a to i když vezmeme do úvahy inflaci. V tomto ohledu tak nemůže být jinak než spokojeni. Rozložení nezávislého cashflow je střednědobě stabilizované (při srovnání s lednem 2018). Mírně se snížil podíl nezávislého cashflow z českých akcií a P2P půjček, naopak narostl u amerických akcií, REIT a akciových ETF. Investice Červenec byl investičně bohatý. Prodali jsme s drobný

Měsíční report 06/2018

V červnu jsme zaznamenali obrovský skok v našem nezávislém cashflow. Několik jednorázových vlivů (např. výplata dividendy Monety už v květnu oproti loňskému červnu) a zejména nadále pokračující oslabování koruny vedly k tomu, že jednak vzrostlo nezávislé cashflow a celý koláč byl ještě pronásoben lepším měsíčním kurzem. Z pohledu dalšího vývoje jde pravděpodobně o extrém, který není krátkodobě udržitelný (byť červenec by v tomto ohledu mohl přeci jen alespoň částečně navázat). Nezávislé cashflow Jak už zmiňuje samotný úvod - červnové nezávislé cashflow je naprosto rekordní a pravděpodobně se bude opakovat situace z loňského dubna/května, kdy po podobném rekordu následoval mírný pokles a dané úrovně se podařilo překonat až po více než půl roce. Tentokrát jde navíc o nárůst natolik velký, že to může být při horších podmínkách (ekonomická situace, posilující koruna apod.) trvat ještě déle. Ale to nevadí, v obou ukazatelích jsme vysoce nad požadovanou

Měsíční report 05/2018

I květen se nesl ve znamení investičního klidu. Na druhou stranu, kombinace oslabující koruny a nedávných nákupů poslala nezávislé cashflow na zcela nový rekord. Nezávislé cashflow Květnový růst nezávislého cashflow byl nakonec větší, než jsme předpokládali. Je to zejména způsobeno (zřejmě krátkodobě) oslabující korunou. S ohledem na to, že velkou část nezávislého cashflow tvoří příjmy v dolarech, hraje skokové oslabení hlavní měny poměrně zásadní roli. Potěšující je, že 12měsíční vyhlazené cashflow je zpátky u roční cílové hodnoty. Rozložení nezávislého cashflow se postupně vyvíjí a poprvé za zhruba dva roky je podíl českých akcií na nezávislém cashflow až druhý v pořadí, neboť jej přesáhly nemovitostní REIT akcie. Očekáváme, že v následujících měsísích budou obě složky portfolia vynášet zhruba stejně. Pokud se podíváme na porovnání se situací před půl rokem (listopad 2017), tak i v tomto ohledu poklesl podíl českých akcií a to o zhruba 7 %. Naop

Měsíční report 04/2018

Duben byl klidný a úspěšným měsícem. Nezávislé cashflow dosáhlo nového rekordu a vše prozatím směřuje k naplnění ročního cíle našeho projektu. Nezávislé cashflow Duben pokračoval v růstovém trendu a překonal březnový rekord nezávislého cashflow. Na druhou stranu, 12měsíční nezávislé cashflow zamířilo do poklesu. To je z velké části dáno překryvem posledních výnosů prodaných pozic a prvních výnosů nových pozic v prvním čtvrtletí loňského roku, který po 12 měsících vyprchává. V dalším měsíci se ale vyhlazené cashflow opět začne pomalu zvedat. Rozložení nezávislého cashflow je relativně stabilní - v porovnání se situací před půl rokem (říjen 2017) poklesl podíl českých akcií - krom relativně menšího dílu portfolia je to způsobeno i tím, že české společnosti vyplácejí dividendy jednou ročně, a tak se stejný základ českých dividend porovnává s rostoucími zahraničními divendami. Dolů ale šel i příspěvek evropských akcií, tam už to skutečně bude vyvoláno z

Měsíční report 03/2018

Od dočasného dna v loňském září je březen (s drobnou výjimkou ledna) už sedmým měsícem opětovně stoupajícího trendu nezávislého cashflow. Vliv nových investic přebíjí mírně posilující korunu, jejíž postup se navíc v posledních týdnech poněkud zasekl.  Nezávislé cashflow Březen znamenal nový rekord nezávislého cashflow. Sice je potřeba přiznat, že od loňského dubna to byl pokrok sotva o pár procent, ale stále se držíme nad cílem a to je hlavní. Rozložení nezávislého cashflow je relativně stabilní - jednu třetinu mají akcie ČR a jednu čtvrtinu REIT. Na necelou osminu klesl podíl evropských akcií i P2P půjček, takřka podobně mají zbylé americké akcie (mimo REIT). ETF dohromady nemají ani desetinový podíl na celkovém nezávislém cashflow portfolia. Investice Březen byl investičně opět bohatý. Posílili jsme pozici v Kofole, Brookfield Energy Partners a Ventas. Navíc jsme nově vstoupili do lídra výroby průmyslových plynů Linde. Te

Měsíční report 02/2018

Únor naplnil fakt, že je nejkratším měsícem a skutečně utekl jako voda. Na druhou stranu, bylo to především naším pracovním vytížením, díky kterému teď čas ubíhá skutečně rychle. Únor byl ale i ve znamení kýžené volatility na akciových trzích, na kterou už mnozí investoři čekali jako na smilování. Nezávislé cashflow Nezávislé cashflow nám stouplo na novou rekordní úroveň. Zčásti to je výsledek nových investic a zčásti pozastavení posilování české koruny zejména vůči dolaru, ve kterém máme většinu našich investic. Rozložení nezávislého cashflow je stabilní - jedna třetina akcie ČR, jedna čtvrtina REIT, o něco více než sedminu mají evropské akcie (díky výplatě mimořádné dividendy společnosti Orkla), sedminu mají P2P půjčky, menší díl pak zbylé americké akcie (mimo REIT) a ETF. Investice Přestože byl únor ve znamení snižování valuací na akciových trzích, u nás byl investičně klidnější. Nakonec jsme jen posílili pozici ve zdravotnickém

Měsíční report 01/2018

A je tu první měsíc roku 2018 a zároveň i čtvrtého roku našeho projektu cesty za finanční nezávislostí. Doufáme, že se nám v tom letošním bude dařit stejně dobře jako v minulosti. Nezávislé cashflow S novým rokem přicházíme s vylepšením hlavního grafu reportujícího náš postup. Z důvodu čitelnosti se držíme horizontu předchozích dvou let a aktuálního roku. Zároveň v grafu přibyla tečkovaná linie představující dlouhodobý cíl, postupně lineárně navyšovaný každý měsíc a jednou ročně i o inflaci. Jak je vidět, současné cílové hodnoty se drží nad touto linií, což odpovídá tomu, že máme zatím náskok oproti harmonogramu. Nezávislé cashflow se v lednu drží zhruba na úrovni prosince. Naše rostoucí příjmy výrazně brzdí posilující koruna, jinak bychom už dávno byli úplně někde jinde. Ale to se nedá nic dělat :) Rozložení nezávislého cashflow je stabilní - jedna třetina akcie ČR, jedna čtvrtina REIT, o něco více než sedminu mají evropské akcie (díky výplatě mimořádn

Nezávislé cashflow: rok 3

Rok 2017 byl třetím rokem naší cesty za dosažením finanční nezávislosti . Na ni jsme si vytyčili patnáct let, jsme tak teprve v pětině. A nutno říct, že se nám prozatím daří, až na výjimky se držíme jak nad dlouhodobými, tak krátkodobými cíli. Rok 2017 v tom nebyl výjimkou. Na druhou stranu, už jsme nerazili i na první překážky naší cesty - snížené dividendy u významných akciových pozic a zejména opětovně posilující kurz koruny ukrajující z našeho nezávislého cashflow. Obojí nepříjemné, ale rozhodně ne nepřekonatelné. Události krok po kroku Na podrobnější popis jednotlivých událostí tohoto roku se jako vždy můžete podívat v jednotlivých měsíčních reportech. Rok 2017 byl z hlediska akciových trhů rokem růstu, MSCI All-Country World Index dokonce zaznamenal růst v každém z měsíců roku, což je událost dosud nevídaná. Důvod, proč tomu tak nebylo i u našeho nezávislého cashflow (přestože jsme naše pozice celkem slušně navýšili) je především v dlouhodobě předvídaných problémech. Zaprvé

Měsíční report 12/2017

Rok 2017 je za námi, poslední měsíc se vydařil a znamenal nový rekord v nezávislém cashflow. Podobně jako loni jsme tak rok uzavřeli v pozitivním tónu. Nezávislé cashflow Z krátkodobého minima v září letošního roku se nezávislé cashflow snížené vlivem posilující koruny a snížených dividend Komerční banky a ČEZu opět zvedlo na novou rekodní úroveň. Obdobně rekordní bylo i vyhlazené 12měsíční cashflow, náš stabilnější ukazatel. Nebýt takřka jistého posilování kurzu koruny v následujícím roce, byl by podobně pozitivní i další výhled na další růst. Rozložení nezávislého cashflow je stabilní - jedna třetina akcie ČR, jedna čtvrtina REIT, už o něco více než sedminu mají evropské akcie (díky výplatě mimořádné dividendy společnosti Orkla), sedminu mají P2P půjčky, menší díl pak zbylé americké akcie (mimo REIT) a ETF. Investice Prosinec byl po investiční stránce poměrně živý. Drobně jsme posílili pozice v  Kofole, Omega Healthcare Investors a P