Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2015

Měsíční report 11/2015

Konec roku se blíží a je tu předposlední report z roku 2015. Po radikální přestavbě portfolia by mohl listopad působit klidným dojmem, ale i tak se hodně událo. A nový měsíční rekord je tu! Nezávislé cashflow Nezávislé cashflow opět povyskočilo a dosáhlo nového rekordu. Tentokrát bylo skoro o polovinu výše oproti cíli, ačkoli to bylo spíše vlivem jednorázových faktorů - a kyvadlo se v prosinci zase vychýlí na druhou stranu. Investice Oproti říjnu žádný akciový titul portfolio neopustil, ale na druhou stranu jsme využili propadu amerických REIT v souvislosti s očekávaným navýšením úrokových sazeb FEDem a rozšířili jsme portfolio o titul, který jsme už dlouho sledovali - REIT věnující se zdravotnickým nemovitostem HCP. Krom HCP jsme ještě mírně posílili pozice v Komerční bance. Rovněž jsme začali zkoušet českou P2P platformu Zonky. Dojmy zatím spíše dobré - vše se poměrně rychle vyvíjí, ačkoli platforma jako taková je technologicky ještě hodně za konkurencí.

Měsíční report 10/2015

Podzim udeřil na plné obrátky a spolu s ním přišla i zásadní změna celého investičního portfolia, která bude i předmětem tohoto měsíčního reportu. Krom této změny byl říjen zároveň dalším rekordním měsícem z pohledu nezávislého cashflow, které dosáhlo i celoročního cíle. Nezávislé cashflow Nezávislé cashflow si nadále udržovalo náskok nad plánem - který překonávalo dokonce o celou třetinu. Počítám, že v následujících měsících se tento náskok ještě bude o něco zvyšovat, ale pak se směrem k polovině příštího roku bude trochu smršťovat, než se projeví letošní posílení pozic v ČEZu, Komerční bance a České spořitelně (samozřejmě i v závislosti, kolik budou tito tituly na dividendách nakonec vyplácet). Jinak letošní cíl celkového cashflow se podařilo dosáhnout už v průběhu října (i se započtením rozpočítaného cashflow na listopad a prosinec), takže vše, co přijde a bude započítáváno do posledních dvou letošních měsíců už bude nad plán. Už teď tak lze říct, že rok 2015 byl nad oč

Měsíční report 09/2015

Září bylo poměrně klidným měsícem. Proběhlo posílení jedné akciové pozice a nezávislé cashflow o něco pokleslo (stále si však ponechává výrazný náskok oproti plánu). Nezávislé cashflow   V září se nezávislé cashflow poměrně stabilizovalo. S ohledem na to, že už probíhá říjen, během kterého se odehrálo několik zásadních věcí, tak už teď víme, že to byla stabilizace jen dočasná. Ale to se nechte překvapit :) Celoroční cíl cashflow zatím dosažen není, v dalším reportu už to ale bude na pořadu dne - zbývají drobné sto koruny. Je tak v podstatě jisté, že rok 2015 bude znamenat výsledek nad plán a vytvoří se tak bezpečnostní polštář pro případné kolísání v příštích obdobích.   Investice Září bylo investičně dost klidné, došlo jen k posílení pozice na ČEZu, který klesá spolu s cenami elektřiny. S ohledem na výkonnost v nejbližších letech jde asi o přehnanou reakci. Více v úvahách. Úvahy Tentokrát k ČEZu. Společnost určitě nečeká úplně růžová budoucnost, ale obchodova

Měsíční report 08/2015

Léto je pomalu za námi a spolu s tím přichází i srpnový report. Srpen však rozhodně neznamenal nějakou okurkovou sezónu. Naopak přinesl měsíční rekord nezávislého cashflow a byl i ve znamení značných nákupů do portfolia. Oproti minulým měsícům tak bude report o to zajímavější. Nezávislé cashflow Od doby, kdy se v květnu nezávislé cashflow odpoutalo od plánu směrem vzhůru, si udržovalo konstantní odstup nějakých sto korun. Už v předchozích období jsme upozorňovali, že s letními měsíci, kdy vyplácí dividendy společnosti jako Komerční banka a ČEZ, které jsou významně zastoupeny v portfoliu, se vše může značně změnit. A tak se i stalo - byť to bylo nakonec zejména díky kombinaci dalšího růstu v P2P (tam se poprvé projevily naposled zainvestované prostředky na platformu Mintos) a jednorázově vyšších dividend z ETF s měsíční výplatou. Výsledkem tak je překonání cíle pro srpen takřka o třetinu, což je paráda. Taková hodnota je přitom zhruba cílovou na březen příš

Měsíční report 07/2015

Červencový report následuje vzápětí za červnovým, tedy tentokrát už bez zpoždění oproti plánu. Měsíc jako takový nevybočoval z trendu poslední doby a nezávislé cashflow povyrostlo zhruba stejně jako byl plán. Nezávislé cashflow Červenec byl kvůli dalšímu nárůstu v nezávislém cashflow opět nad plánem, což se nezmění ani v srpnu, kde se odstup oproti plánu naopak ještě navýší. Ale o tom až příště. Každopádně to vypadá, že plán pro rok 2015 bude splněn, což je výborná zpráva pro start celého projektu. Byť za výbornými absolutními čísly se skrývají určitá rizika (viz Úvahy).  Investice Doinvestovali jsme určitý obnos na P2P platformu Mintos, která se zajímavě vyvíjí a zatím vypadá velmi slibně. Jinak žádná další investice neproběhla. Pozorně ale sledujeme akcie - byť investiční možnosti jsou teď omezené kvůli kurzovému riziku. Koruna teď testuje hranice s eurem a ani dolar se nevyvíjí úplně ideálně pro nové investice, takže to vymazává u

Měsíční report 06/2015

Červnový report přichází z výrazným zpožděním způsobeným zahraniční výpravou, před kterou bylo možné kvůli chybějícím datům výsledky za červen prezentovat. To je důvodem, proč si tento report můžete přečíst až teď, skoro na závěr července. Nezávislé cashflow Červen navázal na výkony května a překonal jej zhruba o naplánovaný měsíční přírůstek. Což znamená, že celkově byl opět nadprůměrný a nad plánem. Zároveň byl červen ve znamení poměrně velkého množství dividend a spolu s červencem a srpnem dost zamíchá základní úrovní nezávislého cash flow pro celý letošek a první polovinu dalšího roku. Vše zatím vypadá velmi nadějně a plán pro rok 2015 by snad měl být naplněn a dokonce i překonán. Uvidíme, jaký bude vývoj v dalším roce, přeci jen, značnou váhu teď mají i výnosy z P2P půjček, jejichž dlouhodobá udržitelnost (nebo i růst) je i ve střednědobém horizontu poněkud zamlžená. Ale aspoň vzniká určitý bezpečnostní polštář na horší časy, které v průběhu projektu urči

Měsíční report 05/2015

Květen je za námi a naše nezávislé cashflow poprvé výrazněji poskočilo. Bylo to odrazem investiční aktivity posledních měsíců, která byla opravdu výrazná. Oproti tomu v minulém měsíci bylo po investiční stránce poměrně klidno. V podstatě jsme jen přidali trochu prostředků na P2P platformu Mintos, která zatím vypadá velmi dobře. Jinak jen reinvestice na Bondoře a zbytek klid. Nezávislé cashflow Nezávislé cashflow je stále na hony vzdáleno k cíli. Ale už jsme skoro na 5 %, což je super. Podle modelu ale budou největší přírůstky až v posledních letech celého projektu, takže jsme vlastně nad plán :) Květen skoro vyrovnal dubnovou ztrátu. Cíl samozřejmě splnil a už teď je jasné, že stejně tak tomu bude i v červnu, kdy nezávislé cashflow zase drobně poskočí. Další vývoj je pak zatím neznámý - v červnu má dorazit několik velikostí významných dividend. Ale podle toho, v jaké výši jsou schváleny to bude snad zase o kus lepší. Krom akciových dividend mají ostatní složky v

Měsíční report 04/2015

Duben je za námi a naše nezávislé cashflow se příjemně rozvíjí. Opravdový skok přijde až s květnem a následujícími měsíci, ale i tak byl duben o pár korun lepší než dosud nejvyšší měsíc únor . Přesto zaostal o nějakých 90 korun za plánem, což ale není žádná pohroma. Nezávislé cashflow Nezávislé cashflow se pořád drží samotného začátku našeho cíle, ale to je jasné, když jsme stále na počátku naší cesty. Jak už bylo zmíněno v úvodu, duben svůj cíl nenaplnil. Už teď je ale jasné, že květen tuto ztrátu vyrovná a přiblíží se k metě 1000 korun. Jestli ji přesáhne teď závisí hlavně na vývoji měnových kurzů. Největší část cashflow zastaly tradičně akcie, ale svůj podíl významně navýšily třeba P2P půjčky. Investice I duben byl investičně hodně živý. Nakonec jsme přikoupili dvojici akcií obchodovaných na českých trzích. Fortuna oznámila, že letos nevyplatí dividendu, což je sice nepříjemné, ale na druhou stranu to poskytlo krátkodobou příležitost ji nakou

Měsíční report 03/2015

Čtvrtina prvního roku projektu uběhla a vše nabírá čím dál pevnějších obrysů. Jak už jsme psali v minulém reportu , březen byl výsledkově slabší a výrazněji se odchýlil od ideálního výkonu. S ohledem na to, že jdou příjmy na dalších 3-6 měsíců poměrně dobře předvídat, už teď můžeme říct, že jde jen o jednorázovou odchylku. Duben si bude držet přibližně stejný odstup od stoupající cílové částky pro daný měsíc, ale květen by měl být zlomem směrem vzhůru. Nezávislé cashflow Podrobnějším průzkumem zdanění zahraničních dividend došlo k drobné změně výpočtu nezávislého cashflow. Došlo tak ke zpětnému přepočtu výsledků, které se asi o 2 % propadly. To sice není tak příjemné, ale prakticky to nic nemění na prezentovaných výsledcích. Březen dle očekávání svůj cíl nesplnil. S ohledem na krátkodobý výhled zmiňovaný v úvodu to ale není žádný problém a naopak můžeme být hodně optimističtí, že celkově za tento rok by vše mohlo dopadnout i lehce nadprůměrně. Ale ještě nepředbíhejme

Měsíční report 02/2015

Druhý měsíc projektu je za námi. Investičně to tentokrát bylo trochu chudší – v podstatě jsme zainvestovali jen pár P2P půjček na Bondoře. Jinak jsme nenarazili na žádnou zajímavou příležitost. Report má opět značné zpoždění, jsme teď prostě zavalení prací, která dostává přednost před psaním na blog :/ Nezávislé cashflow Měsíční cíl na únor se stejně jako ten lednový podařilo naplnit. Nárůst měly na svědomí zejména první výnosy z P2P půjček a v menší míře i kurzové vlivy. Horší čísla nás pravděpodobně čekají v březnu, neboť jedno z použitých ETF (ticker YILD) má dost nepravidelné měsíční výnosy a teď zrovna přichází jejich hubenější období. Je tak skoro jisté, že v březnu už se tak nezadaří. Ale jak už jsem psal minule, nezávislé cash flow je zejména o trendu dlouhém období, krátkodobé výpadky nemá cenu řešit. Investice Už v úvodu jsme uvedli, že v uplynulém měsíci se investice omezily pouze na drobné P2P půjčky skrze platformu Bondora. V ní jsou nadále v

Měsíční report 01/2015

První měsíc našeho projektu už je dávno za námi. Lednový report tak má už několik dní zpoždění. Důvodem ale nebylo to, že bychom o projekt ztratili zájem, ale skutečnost, že nás oba čekaly státnice. Úspěšně a s přehledem jsme je složili, byť na ostatní věci jsme rozhodně moc času neměli. Jak tedy vypadal 1. měsíc našeho projektu? Nezávislé cashflow Měsíční cíl na leden se podařilo naplnit velmi pěkně. Samozřejmě čísla nezávislého cashflow jsou kvůli snaze o vyhlazení výkyvů hlavně o dlouhodobých trendech. Některé investice přinesou svůj díl pro portfolio třeba až za rok (roční výplata dividend), jiné poměrně rychle (P2P půjčky). Investice V lednu jsme přikoupili několik kusů akcií Komerční banky. Ceny byly oproti očekávané dividendě, dlouhodobé perspektivě a celkovým poměrům na trzích celkem zajímavé. Proto jsme nakonec zainvestovali víc než je běžná měsíční částka, kterou potřebujeme vložit do investic. Je totiž otázkou, jak moc se budou v blízké době zajím

Začínáme!

Dnešním dnem začíná naše dlouhá cesta za finanční nezávislostí! Pokud vše půjde podle plánu, za 5479 dní bychom si měli splnit náš cíl získat pomocí průběžných investic pravidelný měsíční příjem. Než přibudou na web první opravdové příspěvky, můžete se podívat na stránky, které se věnují našemu projektu v obecné rovině. Najdete je v pravém menu. A je mezi nimi vše od toho, kdo jsme (prozatím jsme se rozhodli, že naši identitu nebudeme úplně odhalovat - ale kdo chce, najít si nás zvládne), až třeba po informace, které stojí za našimi výpočty . Věříme, že se vám bude tento projekt líbit - a že v něm najdete i mnoho užitečného pro sebe :)