Přeskočit na hlavní obsah

Úvahy

Oba jsme ekonomové a minimálně jeden z nás trpí úchylkou na různé statistické zpracování a vyjádření dat. Modely používané pro naše výpočty se proto snaží odrážet základní poučky ekonomie, na druhou stranu se ale snažíme, ale nebyly příliš složité a pochopitelné i pro naše čtenáře.

Proto jsou zásadní spíš úvahy stojící za nimi, než přesné součty, rozdíly, násobky, podíly a průměry.
  1. Klasické nezávislé cashflow je výsledkem rozpočítaných (vyhlazených) zdaněných příjmů z investic. Příklad bude k pochopení stačit. Máme akcii, která vyplácí dividendy na roční bázi. Když nám přijde na účet, od následujícího měsíce budeme po 12 měsíců přičítat ke cashflow jednu její dvanáctinu. Naopak, u akcie vyplácející čtvrtletně, budeme připočítávat jednu třetinu dividendy po následující tři měsíce. Důvod je jednoduchý – lépe to odráží způsob, jak by se měly peníze z cashflow používat (plat taky neutratíte hned druhý den) a navíc nebude docházet k tak radikálním výkyvům v cashflow.
  2. Vyhlazené 12měsíční (12M) nezávislé cashflow výše uvedený způsob zjednodušuje - nerozlišuje se, jestli jsou dividendy měsíční, čtvrtletní a roční - všechny rozkládá na 12 měsíců a přibližuje se tak nejvíc skutečnému cíli, kterého chceme dosáhnout.
  3. Pro indexaci (zahrnutí zvýšení cen inflací) našich cílů budeme používat roční inflaci vyhlašovanou Českou národní bankou.
  4. Nepřesnosti. Přes jistou vyspělost našich modelů je v nich řada nepřesností. O řadě z nich víme, nad řadou z nich jsme ani nepřemýšleli – věříme, že základem je pochopitelná myšlenka, i když hrubá. Jak řekl slavný ekonom John Maynard Keynes, lepší je mít nepřesnou pravdu, než se přesně mýlit.
  5. Nenadálé události. 15 let je dlouhá doba. A asi nás během ní bude čekat několik příjemných a několik nepříjemných událostí, které mohou výrazně ovlivnit naše snažení. To je ale nedílná součást, se kterou se musí počítat.

Komentáře