Naše portfolio

Jádro našeho portfolia tvoří akcie a akciová ETF. V závislosti na vývoji trhů budou tvořit něco okolo 50-70 % hodnoty portfolia. V tomto ohledu věříme, že akcie fungují v dlouhém období jako nejlepší nástroj co se týče výnosů.

Nemovitostní investice v našem portfoliu zastupují REIT, nemovitostní trusty obchodované na burze, jejichž podíl chceme udržovat na 20-30 %. Menší díl portfolia si budou zřejmě ukusovat dluhopisová a jiná ETF. Na významnější investici do samostatných dluhopisů nyní nemáme kapitál a hlavně know-how. Doplňkově investujeme i formou P2P půjček a investic (do 10 % portfolia).

Další část jsou rychle dostupné peníze jak ve formě hotovosti na obchodním účtu, tak na spořicích. Jejich podíl bude v průběhu času zřejmě dost kolísat – podle toho, zda bude zrovna vhodné období k investicím. Nebo se jen budou tyto prostředky kupit a čekat na vhodný čas.

U každé z těchto kategorií máme jiné požadavky na nezávislé cashflow. Obecně nejnižší je logicky u hotovosti a spořících účtů. S akciemi a jejich ETF bychom se rádi pohybovali okolo ročního cashflow 3 % po dani. U REIT o procento více. A nakonec u P2P půjček výrazně výše. Vše s ohledem na riziko.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Měsíční report 08/2018

Nezávislé cashflow: rok 3

Měsíční report 07/2018