Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2019

Měsíční report 07/2019

Červenec se nesl v hodně pozitivním duchu. S prázdninami pro nás rozhodně neprobíhala okurková sezóna, ale naopak se dělo poměrně dost věcí, o kterých si povíme na následujících řádcích. Nezávislé cashflow
Nezávislé cashflow mohutným skokem překonalo v posledních měsících narůstající rozdíl mezi plánem a skutečností. Díky tomu jsme zaznamenali nové rekordy v obou našich ukazatelích, které se vrátily na dlouhodobý pozitivní trend. A zatím vše naznačuje tomu, že maxima se budou přepisovat hned v srpnu kvůli kumulaci několika pozitivních jednorázových událostí.

Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu (při srovnání s lednem 2019) v mírném pohybu. Zejména jde o rosoucí podíl amerických akcií (mimo REIT; z 17 % na 20 %) a akciových ETF (mimo REIT; z 12 % na 15 %). Nezávislému cashflow podílem nadále dominují české akcie, což považujeme za pozitivní i s ohledem na kurzové riziko.


Z pohledu sektorů tvoří tři dominantní prvky s celkovým podílem 65 %: utilities (24 %), finance…

Měsíční report 06/2019

Červnem pokračovalo poněkud investičně nudné období. Nerealizovali jsme žádné významnější investice a naše nezávislé cashflow pokračovalo v dlouhodobé stagnaci (respektive technickém poklesu kvůli výplatě dividend z Monety, která proběhla místo května až v červnu). Nezávislé cashflow
Nezávislé cashflow se drží pod nastaveným cílem a rozdíl postupně narůstá. Na druhou stranu, s výhledem na další měsíce jsme si jistí, že se trend velmi brzy zlomí. Radost nám spíše nedělá klesající vyhlazené 12měsíční cashflow, ačkoli to je logické - s ohledem na to, že tento červen je hodnota nezávislého cashflow o něco menší než loni. Což je asi poprvé v historii našeho projektu.

Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu (při srovnání s prosincem 2018) v pohybu. O něco poklesl podíl českých akcií (z 29 % na 25 %) a naopak stoupl podíl amerických akcií (mimo REIT; z 14 % na 20 %). Nezávislému cashflow aktuálně podílem dominují české akcie, což považujeme za pozitivní i s ohledem na kurzo…

Měsíční report 05/2019

Květen byl v našem portfoliu naprosto klidným a nudným měsícem. Nezávislé cashflow pokračovalo ve stagnaci - víceméně stejně jako akciové trhy. Nezávislé cashflow
Nezávislé cashflow se drží pod nastaveným cílem, ale rozdíl nadále nevnímáme jako zásadní. Výhled na další měsíc úplně pozitivní není kvůli meziročnímu nesouladu měsíců výplat některých dividend, ale to bude jen dočasný technický propad. Obecně jsme nadále optimističtí, že na konci roku se vrátíme na cílové hodnoty.

Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu (při srovnání s listopadem 2018) v pohybu. Výrazněji poklesl podíl výnosů z REIT (z 29 % na 21 %) a evropských akcií (z 15 % na 10 %) a to zejména ve prospěch dalších amerických akcií (mimo REIT; z 11 % na 20 %) a P2P nástrojů (z 8 % na 12 %). Nezávislému cashflow aktuálně podílem dominují české akcie, což považujeme za pozitivní i s ohledem na kurzové riziko.


Z pohledu sektorů tvoří tři dominantní prvky s celkovým podílem 67 %: utilities (27 %), realitní …

Měsíční report 04/2019

Během dubna naše nezávislé cashflow mírně pokleslo, ovšem to je spíše náznak postupné stabilizace, než výraznějšího propadu. Navíc věříme, že během několika měsíců se v něm projeví naše nové investice (Avast, Danone,...) a posílení těch stávajících, takže obrázek bude o něco veselejší.

Nezávislé cashflow
Nezávislé cashflow se drží pod nastaveným cílem, ale rozdíl nevnímáme jako nijak zásadní. Možná jsme k začátku roku zvolili příliš výraznou úpravu základní úrovně (viz skok z cíle v prosinci 2018 na cíl v lednu 2019), ale věříme, že se k cíli v průběhu roku postupně dopracujeme.

Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu (při srovnání s říjnem 2018) v pohybu.  Výrazněji poklesl podíl výnosů z REIT (z 29 % na 22 %) a evropských akcií (z 16 % na 13 %) a to zejména ve prospěch dalších amerických akcií (mimo REIT; z 12 % na 19 %) a akciových ETC (z 3 % na 8 %). Z našeho pohledu jde spíše o vyhlazování extrémů (REIT), u evropských akcií navíc probíhala větší proměna portfoli…

Měsíční report 03/2019

První čtvrtlení roku 2019 je za námi a naše nezávislé cashflow pokračuje v poměrně velké oscilaci, kterou už nějakou dobu nepamatujeme. A je jasné, že v tom bude pokračovat ještě pár dalších měsíců. Nezávislé cashflow
Nezávislé cashflow se nadále drží pod nastaveným cílem, což už jsme poměrně dlouho v našem projektu nezažili. Na druhou stranu nás to zbytečně netrápí, je jasné, že nelze cíle neustále překonávat. To by totiž znamenalo, že byly nastaveny příliš měkce. Víc uvidíme během léta, až se do nezávislého cashflow promítnou všechny realizované investice.

Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu (při srovnání se zářím 2018) v pohybu, spíš meziměsíčně nám (kvůli výkupům na Mintosu) vyskočily příjmy z P2P půjček, ale to by se mělo srovnat už během dubna. Dlouhodobější efektem je pokles podílu výnosů REIT a to zejména ve prospěch dalších amerických akcií (mimo REIT). To je z našeho pohledu pozitivní výsledek - byť jsou REIT z hlediska dividend velmi atraktivní, v minu…

Měsíční report 02/2019

Přestože sotva skončil únor, za okny už je jaro a spolu s ním se pomalu začíná blížit období, ve kterém dochází v nezávislém cashflow k největším pohybům. Ale ještě než tato doba přijde, je čas po dlouhé době napsat report k měsíci, který nedosáhl našeho projektovaného cíle - a tím byl únor. Nezávislé cashflow
Naštěstí je třeba říct, že únorové nezávislé cashflow sice nepřekročilo cíl, ale v tomto případě jde jen o krátkodobý plán nastavený s ohledem na očekávání z letošního roku. A protože se nám v minulých letech dařilo nadmíru úspěšně, máme pořád bezpečnou zálohu nad dlouhodobým cílem. Za prudkým poklesem nezávislého cashflow nelze hledat jednu příčinu, byť hlavním důvodem jsou asi dopady rebalance portfolia v uplynulém roce. Řada nových a posílených pozic je v evropských titulech, které vyplácejí dividendu ročně zhruba okolo poloviny roku. Tím pádem si ještě musíme počkat, až se promítnou i do nezávislého cashflow.

Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu (při sro…

Měsíční report 01/2019

Leden je za námi a projekt finanční nezávislosti vstupuje do svého pátého roku. Aby vše začalo na pozitivní notě, i nezávislé cashflow během tohoto měsíce zaznamenalo absolutní rekord a výrazně povyrostlo. Naneštěstí jde o jednorázovou shodu (pozitivních) okolností, takže následující měsíce nebudou tak veselé, ale s tím je prostě potřeba počítat. Nezávislé cashflow
Jak už bylo řečeno, v lednu nezávislé cashflow povyskočilo na nový rekord a to zhruba na úroveň, kterou jsme modelovali pro závěr roku 2021. Náš růst je tak mnohem rychlejší, což je ale zapříčiněno i o něco vyššími než plánovanými investicemi. Na druhou stranu, tento rekord bude asi po nějakou dobu existovat, protože jej ovlivnilo několik jednorázových vlivů: šlo o měsíc, do kterého se naposledy započítávaly dividendy hned z několika z již prodaných pozic a ve kterém navíc i o něco oslabila česká koruna.

Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu (při srovnání s červencem 2018) v pohybu, klesající podíl zazna…

Nezávislé cashflow: rok 4

Rok 2018 byl čtvrtým rokem naší cesty za dosažením finanční nezávislosti. Na ni jsme si vytyčili patnáct let, jsme tak pořád v první třetině. A nutno říct, že se nám prozatím daří, až na výjimky se držíme jak nad dlouhodobými, tak krátkodobými cíli. Ani rok 2018 v tom nebyl výjimkou. To je dvojnásob důležité, když uvážíme, že zejména v posledních letech cesty budou velkou roli v nárůstu nezávislého cashflow hrát reinvestice. Letos k pozitivními výsledku přišpělo i několik jednorázových pozitivních událostí a zejména poměrně slabá česká koruna.

Události krok po kroku Na podrobnější popis jednotlivých událostí tohoto roku se jako vždy můžete podívat v jednotlivých měsíčních reportech. Rok 2018 byl ve znamení velkých fluktuací, trhy po delším období stagnace mnohem víc ovládal sentiment, a tak růst či pokles o procento a víc za den nebyl zdaleka výjimkou. Pro nás hrála zejména česká koruna - ta sice na současných slabých úrovních prodražuje nákupy nových pozic, ale na druhou stranu pomá…

Měsíční report 12/2018

Rok 2018 už je minulostí a s ním i čtvrtý rok našeho projektu finanční nezávilosti. Na hodnocení bude dost času v ročním shrnutí, v pravidelném reportu se zaměříme na krátkodobější události. Nezávislé cashflow
V prosinci nezávislé cashflow opravdu jen mírně stoupnulo oproti minulému měsíci a dosáhlo na náš čtvrtý nejlepší výsledek. Oproti tomu vyhlazené 12měsíční nezávislé cashflow mírně pokleslo, ale z toho si velkou hlavu neděláme, nejde o velkou změnu (a hodnota se i tak drží nad říjnovým výsledkem).

Rozložení nezávislého cashflow je z krátkodobého pohledu stabilní (při srovnání s červnem 2018), výraznější pokles zaznamenaly jen REIT a úroky z P2P sítí - obojí je pro nás pozitivní zprávou, protože se snažíme o diverzifikaci prostředků z těchto oblastí (byť u REIT máme velmi pozitivní výhled, jen jsme v nich aktuálně alokováni o něco více než bychom chtěli).


Investice Přestože prosinec nabízel řadu příležitostí k nákupu se slevou, rozhodli jsme se trochu vyčkávat (viz Úvahy). Nakon…