Přeskočit na hlavní obsah

Nezávislé cashflow: rok 3

Rok 2017 byl třetím rokem naší cesty za dosažením finanční nezávislosti. Na ni jsme si vytyčili patnáct let, jsme tak teprve v pětině. A nutno říct, že se nám prozatím daří, až na výjimky se držíme jak nad dlouhodobými, tak krátkodobými cíli. Rok 2017 v tom nebyl výjimkou. Na druhou stranu, už jsme nerazili i na první překážky naší cesty - snížené dividendy u významných akciových pozic a zejména opětovně posilující kurz koruny ukrajující z našeho nezávislého cashflow. Obojí nepříjemné, ale rozhodně ne nepřekonatelné.

Události krok po kroku

Na podrobnější popis jednotlivých událostí tohoto roku se jako vždy můžete podívat v jednotlivých měsíčních reportech. Rok 2017 byl z hlediska akciových trhů rokem růstu, MSCI All-Country World Index dokonce zaznamenal růst v každém z měsíců roku, což je událost dosud nevídaná. Důvod, proč tomu tak nebylo i u našeho nezávislého cashflow (přestože jsme naše pozice celkem slušně navýšili) je především v dlouhodobě předvídaných problémech. Zaprvé, určitý zářez znamenalo snížení dividend u Komerční banky a ČEZu, které patří mezi naše dvě největší pozice (byť jejich význam meziročně klesl z cca 20 % na 15 % celkového portfolia). Zadruhé, mnohem významněji a dlouhodoběji ovlivňuje nezávislé cashflow posilující koruna. Ta na jednu stranu umožňuje i přes rostoucí ceny akcií výhodné nákupy v zahraničí, ale na druhou stranu snižuje přínos inkasovaných zahraničních dividend pro naše nezávislé cashflow.


Celkový výsledek byl ale i tak rozhodně pozitivní, nezávislé cashflow se podle klasické metodiky (červená linie) drželo až na úvod roku nad plánem, který byl na rok 2017 stanoven významně výše než naše původní předpoklady v 15letém projektu. Ke konci roku pak meziročně rostlo o více než 30 %. Situace v novém ukazateli - vyhlazeném 12měsíčním cashflow -  v podstatě se zpožděním kopírovala trend a vyhlazovala náhlé změny (byť zářez způsobený snížením dividendy ČEZu je i tak od září jasně patrný).

Složení portfolia v uplynulém roce

Při pohledu na složení loňského portfolia jej ke konci roku 2017 opustilo osm titulů z jedna dvaceti, naopak přibylo sedm nováčků. Podobně jako v roce 2016, proběhl i loni velký rebalanc portoflia (tentokrát už v polovině roku). Celkově je aktuálně v portfoliu 20 titulů, což je zhruba optimální množství. Výrazně jsme ale seškrtali počet ETF na tři. Trhy jsou teď obecně vysoko, tak jsme využili zhodnocení části pozic a získané prostředky přesunuli do samostatných titulů. Nižší podíl indexových investic částečně kompenzujeme prostředky, které máme pod správou jiných investorů (podílové fondy, resp. penzijní připojištění).

Portfolio se celkově velmi výrazně přesunulo mimo ČR. Z pohledu diverzifikace to je rozumné řešení - přeci jen, naše příjmy pocházejí z ČR a přestože tu máme výhodu znalosti těch několika málo burzovních titulů, je třeba příjmy rozložit.

Složení akciového portfolia ke konci roku 2017

Akcie společností se sídlem v ČR (30 %)
ČEZ
Komerční banka
Kofola
Moneta Money Bank
Pegas Nonwovens (přesun sídla do ČR)

Akcie společností se sídlem v EU (20 %)
BMW
Daimler
Marine Harvest
Orkla
Veolia Environmental

Akcie společností se sídlem v USA (10 %) - mimo REIT
Brookfield Energy Partners
Disney
Pattern Energy Group

REIT (25 %)
Omega Healthcare Investors
STAG Industrial
Store Capital
W. P. Carey

ETF (15 %)
iShares Edge MSCI Min Vol Europe ETF
iShares Global REIT ETF
iShares International Select Dividend

Další investice ke konci roku 2017

Jako alternativu k akciím máme investice v P2P půjčkách na platformách Mintos, Bondora, Estate Guru a Zonky. Dále pak v P2P crowdfundingu skrze Fundlift. Pokud bychom porovnali objem těchto investic vůči akciích, jde zhruba o 6-7 %, tedy nepříliš velkou část, což ale poměrně odpovídá naší cílové alokaci, výrazně výše jít určitě nechceme. V současnosti aktivně (re)investujeme na Mintosu a mírně na EstateGuru, ze zbylých platforem prostředky stahujeme.

Úroky ze spořicích účtů jsou nadále okolo nuly (nízké sazby a nízké objemy prostředků na nich udržované). Okolo 5 % prostředků ve srovnání s akciovým portfoliem držíme v jiných finančních produktech (podílové fondy, penzijní připojištění a stavební spoření). Tyto prostředky jsou investované v nástrojích, které používají rozdílné investiční strategie, než máme my, resp. jsou do velké míry zabezpečené. Tento poměr bychom chtěli o něco zvýšit alespoň na 10 % jakožto formu investiční pojistky. Zbylé peněžní prostředky (hotovost, běžné účty, rezervy na spořicích účtech neurčené na investice apod.) neuvádíme.

Objev roku

V minulých "objevech roku" jsme zmiňovali zejména REIT (a mírně i YieldCo společnosti). To samozřejmě platí nadále a jde o základ našeho nezávislého cashflow. Za letošek nějaký zásadní objev nemáme. Společnosti, které máme nyní v portfoliu považujeme za kvalitní, nicméně počet těch, které bychom nyní mohli s klidným srdcem doporučit k nákupu moc není (kombinace vysokých cen u kvalitních titulů a rizik u těch ostatních). Každopádně, sektor REIT za uplynulý rok tolik neposílil, tudíž potenciální příležitosti k nákupu lze rozhodně hledat i tam. Mimo něj se nám pořád velmi líbí Kofola.

Výhled na rok 2018

Raději už nepredikujeme, zda následující rok bude či nebude klidnější z pohledu množství investic (a to ani za podmínky příchodu korekcí). U nezávislého cashflow bude hodně záviset na případném posilování koruny, ačkoli věříme, že efekt už bude mírnější než v roce 2017. Pokud nepřijde rozsáhlejší krize spojená s osekáváním dividend apod., tak nepočítáme, že by cashflow mělo nadále zásadně kolísat, spíše se bude držet mírně růstového trendu. Oproti změnám u jednotlivých titulů by mělo být opět o něco robustnější než loni. Tehdy jsme predikovali meziroční nárůst v cashflow okolo 10-20 %, skutečnost byla přeci jen o něco pozitivnější. Pro rok 2018 počítáme se změnou na konci roku cca 15 %, v případě menšího posílení koruny i více. Samozřejmě, srovnávací základna bude tentokrát výše, tudíž i takový výsledek by šlo považovat za úspěch.

Předchozí shrnutí

Komentáře